ලක් දෙරණේ කිතුනු මාර්ගෝපදේශනය!

Day: August 13, 2020

Victory
Bible Studies

බියෙන් ජයග්‍රාහනයට!

  බයිබල් පදය: මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ අපට දුන්නේ බයාදුකමේ ආත්මයක් නොව බලයෙත් ප්‍රේමයෙත් හික්මවීමෙත් ආත්මයක්ය (2 තිමොති 1:7) හැදින්වීම පාවුල් තුමා මෙම ලිපිය ලියන ලද්දේ තිමොති නම් තරුණ දේවගැතිවරයාටය. තිමොතිගේ මව…